Våra tjänster

Företagshälsan Runstenen består av specialister inom bland annat arbetsmiljö, hälsa, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering. Vårt mål är att arbeta strategiskt och långsiktigt med våra kunder för att skapa en sund och säker arbetsmiljö. Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

När du ansluter dig som kund till oss får ni en egen företagssköterska som blir ditt företags kontaktperson. Genom ett kontinuerligt samarbete lär företagshälsans personal känna företaget och dess anställda, det ger ett personligt bemötande och skapar en hög servicenivå till dig som kund. Tillsammans med dig som kund tar vi fram de tjänster som ert företag behöver för att dina anställda och ditt företag ska må bra.

Läkarundersökningar

Rehabilitering och arbetsrelaterad sjukvård

 • - Arbetsrelaterad sjukvård
 • - Lagstadgade hälsoundersökningar
 • - Tjänstbarhetsintyg för bland annat mast och stolparbete, härdplaster, bly och joniserad strålning
 • - Rehabilitering
 • - Arbetsförmågebedömning
 • - Bedömningssamtal
 • - Rådgivning
Akutomhandertagande

Akut omhändertagande

Företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast och ergonom hjälper till med t.ex:
 • - Första dagsintyg
 • - Hjälp och rådgivning vid akuta olycksfall
 • - Samtalsstöd
 • - Krishantering
Företagssköterska finna alltid på plats vardagar kl 07:30-16:00 för medicinsk rådgivning och bedömning och nås via växeln på tfn 040-22 37 20.
Arbetsrelaterad sjukvård

Hälsoundersökningar

Exempel på hälsoundersökningar som vi erbjuder: Hälsovård alt. Hälsa och livsstil
 • - Riktade hälsoundersökningar för t.ex. buller, vibrationer, bildskärmsarbete
 • - Allmänna hälsokontroller
 • - Hälsoprofiler med konditionstest och handlingsplan
 • - Hälsoundersökningar vid nattarbete
 • - Härdplastundersökningar
Utbildning

Utbildning

Nu är schemat för våra ordinarie utbildningar klart. Dessutom skräddarsyr vi efter era önskemål och behöv. Exempelvis inom hälsa och skiftarbete, arbetsanpassning och rehabilitering, buller och vibrationer, ergonomi m.fl.

Efter önskemål från några av våra kunder har vi inlett ett samarbete med Yoga Kendra där vi erbjuder nedanstående tre olika träningsprogram.
Ladda ner pdf >>
Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete

 • - Rådgivning och stöd av företagets Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • - Medverkan vid Skyddsrond och skyddskommitté
 • - Arbetsmiljökartläggningar för t.ex. ergonomi, buller, vibrationer och luft/klimat
 • - Riskanalyser
 • - Rådgivning och information vid förändringar i arbetsmiljön som vid ombyggnationer, investering av nya verktyg eller införande av nya kemikalier.
Drog och alkoholtester

Drog och alkoholtester

Vi genomför drogtester och alkoholtester t.ex. i samband med nyanställning, vid misstanke, olycka eller slumpmässiga kontroller enligt företagens önskemål.