Sjuk och Friskanmälan

Här kan du som anställd få medicinsk rådgivning vid ohälsa och sjukdom. Som arbetsgivare får du regelbunden uppdatering av sjukfrånvaron för att snabbt kunna lösa bemanningen och upprätthålla verksamheten. I förebyggande syfte, vid upprepad korttidsfrånvaro eller vid behov av rehabilitering kan bedömningssamtal genomföras av företagshälsan. Take Note är ett internetbaserat verktyg för att hantera personalens sjukfrånvaro samt registrera VAB, vård av barn. Ofta fångas signaler på ohälsa upp i ett tidigt skede och långtidssjukskrivning kan förebyggas.

Låter detta intressant kontakta företagssköterska Pia Roslin på tfn 040-607 40 33 alternativt pia.roslin@fhv-runsten.se

Klicka här för att göran en sjuk och friskanmälan >>