Vår personal

Om oss

Vi har 30 års erfarenhet inom företagshälsovård och är ett stablit företag med högsta kreditvärdighet, riskklass 5, enligt UC Risk. Vi ingår även Motorhälsan i Skåne AB och vi är medlemmar i Föreningen Svensk Företagshälsovård.

Våra 115 kundföretag har runt 4000 anställda och finns främst i sydvästra och norra delen av Skåne. Andra kunder är Försäkringskassan och Primärvården där tjänster beställs på remiss. Vårt samarbete med kunderna bygger antingen på årsavtal eller köp av stycketjänster.

En del av vår verksamhet är branschinriktad, t ex inom motortransportbranschen, vindkraftsbranschen, verkstadsindustri och elbranschen vilket kräver specialkompetens hos vår personal.


Vi startade vår verksamhet på 1970-talet och har idag mer än 30 års praktisk erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Denna praktiska erfarenhet, kombinerad med vår teoretiska kompetens, gör att vi kan komma med snabba, konkreta råd och anvisningar. Ett resultat av vår långa erfarenhet och vårt engagemang inom företags-hälsovård är vår medverkan i ICOH (International Commission on Occupational Health), en internationell organisation för bl a yrkesmedicin.
I organisationen, som bildades redan 1906 av en italiensk läkare när arbetet med att bygga alptunnlar hade inletts, sitter vi med i rådet för buller och vibrationer samt utveckling av företagshälsovården.

Vår affärsidé

Skapa en sund säker arbetsmiljö och hälsa som medverkar till kundföretagens utveckling. Kundföretagets anställda ska kunna arbeta ett helt yrkesliv utan att drabbas av skador och olyckor.